Bedrijfsvoering - inzicht in bedrijfsprocessen

Introductie
Vaak komt er een moment dat uw (technische) werk wordt uitgebreid met taken op andere vakgebieden. U gaat bijvoorbeeld leidinggeven, u krijgt te maken met de financiële zaken van uw afdeling of u komt met klanten en marketing in aanraking. Dan is het belangrijk dat u meer inzicht krijgt in de processen die zich hierbij kunnen afspelen. De cursus Bedrijfsvoering biedt u de benodigde praktische kennis en het inzicht om deze nieuwe werkzaamheden zelfstandig en met vertrouwen uit te voeren.

Voor wie
Heeft u in uw functie als teamleider, chef technische dienst, voorman, eerste monteur of groepscoach te maken met leidinggeven, werkoverleg, financiële en administratieve zaken en het organiseren van werkzaamheden? Wilt u graag meer kennis en inzicht om deze nieuwe werkzaamheden optimaal uit te voeren of om veranderingen en verbeteringen door te voeren? Dan is de cursus Bedrijfsvoering voor u bestemd.

Voorkennis/opleiding
Een vooropleiding op lbo- mavo of mbo-niveau is gewenst.

Einddoel cursus

 • U beschikt over basiskennis, inzicht en vaardigheden op organisatorisch, communicatief, financieel en economisch gebied.
 • U herkent en begrijpt de verschillende bedrijfsprocessen, waardoor u uw functie zelfstandig kunt uitoefenen.
 • U kunt zelf leidinggeven en heeft meer inzicht in hoe, waar en waarom bepaalde beslissingen in de organisatie worden genomen.

Inhoud cursus
Onder het kopje ‘Studie- en examenprogramma’ vindt u een uitvoerige opsomming van de onderwerpen die aan bod komen. Vragen, opdrachten en groepsopdrachten met betrekking tot situaties die u in de praktijk tegenkomt, staan centraal. De nadruk ligt op de volgende onderwerpen:

 • Processen en mensen in organisaties
 • Communicatie, informatie en marketing
 • Financiële aspecten in de organisatie
 • Organisaties in hun omgeving (maatschappij en wereld)

Practicum
Tijdens de cursus worden op uw werksituatie relevante cases behandeld. Door middel van praktijkgerichte simulaties en opdrachten traint u diverse samenwerkings- en onderhandelingssituaties waarbij communicatie een belangrijke rol speelt.

Studie en examenprogramma

 • informatie en communicatie in de organisatie: rollen van de bedrijfsvoerder;
 • het model voor bedrijfsvoering; de belangrijkste organisatievormen;
 • de rol van een mission statement; methodes om bedrijfsprocessen in kaart te brengen;
 • uitgangspunten bij kwaliteitszorg in bedrijven; communicatiemodellen;
 • de voorwaarden voor succesvolle communicatie.
 • Omgaan met mensen in de organisatie:
  • de belangrijkste kenmerken van situationeel leiderschap;
  • leiderschapsstijlen;
  • de ontwikkelingsfasen van de mens;
  • werven en selecteren van personeel;
  • omgaan met en motiveren en belonen van personeel.
 • Financiën in de organisatie:
  • methodes van budgetteren;
  • de balans en de winst- en verliesrekening van een organisatie;
  • break-evenpointanalyse;
  • kostprijsberekening;
  • de rol van geld in de maatschappij: economie
 • Marketing in de organisatie:
  • het belang van markt- en klantgericht ondernemen;
  • de vier P’s en het begrip marketingmix;
  • groeistrategieën;
  • de methode van marketingplanning.
 • De positie van de organisatie in de maatschappij:
  • het belang van de omgeving van de organisatie;
  • de verschillende omgevingsfactoren;
  • verschillende manieren om de omgeving in kaart te brengen;
  • het model voor strategieontwikkeling in het bedrijf.

Examen
Deze cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen waarin zowel de opgedane kennis van de cursist wordt getoetst op basis van rekenvraagstukken en vragen over de theorie.

Certificaat
Bij een succesvolle afronding ontvangt u het certificaat Bedrijfsvoering.

Cursuscode: Wamec 05