Wamec Project– en Adviesbureau B.V.

Directie Wamec

Wim Rasing geeft leiding aan Wamec en heeft als docent jarenlange ervaring in het geven van (VCA)- veiligheidstrainingen en MKB- vakgerichte opleidingen. Hij verzorgt de documentatie voor en begeleiding van bedrijven voor het behalen en behouden van diverse ISO en VCA-certificaten. Inmiddels heeft hij een trouwe klantenkring opgebouwd. Hij verzorgt zo mogelijk eveneens aanvragen voor het verkrijgen van subsidies door de overheid en branche organisaties.
Wij verzorgen de volledige ondersteuning aan bedrijven bij het opzetten van certificeringsystemen en geven cursussen ter verkrijging van VCA diploma’s. VCA opleidingen, ook in Pools en Roemeens ( również w języku polskim și în română )

Onze activiteiten:

  • Verzorgen van opleidingen, adviezen en implementatie ten aanzien van inzetbaarheid en veiligheid in beleid en op de werkvloer (o.a. VCA, MVO, onderzoeken t.a.v. geluid en trillingen).
  • Verzorgen van documentatie en begeleiding bedrijfcertificatie voor veiligheid, kwaliteit en milieu (VCA, ISO-9001 en ISO-14001).
  • Uitvoeren van KAM-audits (kwaliteit-Arbo en Milieu).
  • Verzorgen van (ARBO) wettelijk verplichte risico- inventarisaties en evaluaties met plan van aanpak.
  • Beleidsmatige en operationele veiligheidskundige ondersteuning (o.a. instructies, trainingen en ondersteuning bij opstellen en uitvoeren van beleid).
  • Bedrijfskundige opleiding voor leidinggevenden.
  • Bedrijfsbegeleiding bij organiseren van PMO (periodiek medisch onderzoek).
  • Verzorgen van functie beschrijvingen voor directie MKB, leidinggevenden en de medewerkers op de werkvloer. Begeleiding bij functioneringsgesprekken.
  • Verzorgen van trainingen cultuur- en gedragsverandering in de praktijk voor leidinggevenden en werkvloer op basis van psyhologische modellen. (o.a. conform Subsidieregeling 2011 Advies voor MKB-bedrijven ter verbetering van de Arbeidsveiligheidscultuur).
  • Uitvoeren van projecten voor duurzame inzetbaarheid en verzorgen van (o.a ESF) subsidies

Referenties
Wamec bv begeleidt gedurende meer dan 20 jaar in de regio Betuwe en Midden Nederland MKB bedrijven in diverse branches bij het verkrijgen en behouden van diverse bedrijfscertificaten ( o.a. VCA* , VCA**, NEN ISO-9001 , NEN ISO-14001) Toelichting bij bedrijven uitgevoerde activiteiten. Op locatie uitgevoerde werkzaamheden worden getoetst aan voornoemde (ook wettelijke) normen en in overleg met de directies worden zo nodig aanpassingen doorgevoerd om aan wettelijke en certificatie eisen te voldoen. De door de Raad voor de Accrediteerde erkende certificerende instellingen gehouden audits worden voorafgegaan aan zogenaamde interne audits die Wamec nauwgezet uitvoert om aan de bedrijfsdoelstelling te voldoen. Wamec bv is daardoor direct betrokken bij de resultaten van de externe beoordelingen. Wamec bv verzorgt tot en met het behalen van het bedrijfscertificaat de administratieve registraties en verplichte documenten. Daarnaast heeft Wamec bv sinds 1995 voor veel medewerkers van bedrijven en instellingen trainingen gegeven voor het verkrijgen van (o.a.) persoonlijke veiligheidscertificaten. Op aanvraag kunnen wij u nadere informatie verstrekken over bedrijven waarvoor diverse genoemde activiteiten zijn uitgevoerd.