Praktisch Leidinggeven; resultaatgericht coachen, communicatie, adviseren en instrueren

Voor wie
Indien u leiding geeft of binnenkort leiding op lager- en middenkaderniveau gaat geven of u ambieert een dergelijke functie, is deze opleiding een praktisch hulpmiddel voor u.

Doel
Het aanreiken van kennis, vaardigheden en inzichten die een leidinggevende nodig heeft bij de aansturing van zijn of haar team of afdeling. Bij deze opleiding gaat het vooral om het verkrijgen van inzicht in de één op één relatie tussen de leidinggevende en de medewerker. Na afloop kunt u verschillende stijlen van leidinggeven en communicatie herkennen en toepassen. Ook kunt u gesprekken effectief structureren, probleem -verkennende, correctie- en functioneringsgesprekken voeren. Verder kunt u motivatietechnieken toepassen, motivatiegesprekken voeren, (potentiële) conflicten herkennen en hanteren en op een positieve manier kritiek geven en ontvangen.

DEEL 1 Inhoud:
De opleiding is sterk praktijkgericht (leren door te doen) met theoretische achtergronden: uw dagelijkse werkzaamheden staan centraal. Aan bod komen onder meer:

 • Leiderschapsstijlen
 • Situationeel leidinggeven
 • Communicatievaardigheden
 • Gespreksvoering
 • Niveaus van persoonlijk functioneren
 • Motiveren
 • Conflicthantering

Instructie en begeleiding komen in de laatste bijeenkomst aan bod, waarbij relevante problemen in uw werksituatie desgewenst uitgediept kunnen worden. (bijvoorbeeld instructie en begeleiding van medewerkers of omgaan met ziekteverzuim). Ter afsluiting van dit deel van de opleiding dient door de cursisten een gegeven praktijksituatie te worden uitgewerkt.

DEEL 2 Inhoud:
De opleiding is sterk praktijkgericht (leren door te doen) met theoretische achtergronden: uw dagelijkse werkzaamheden staan centraal. Onderwerpen zijn:

 • De organisatiestructuur
 • Werken in teams
 • Vergaderen
 • Problemen oplossen en besluitvorming
 • Planning
 • Budgetteren
 • Omgaan met veranderingen

Tijdens de laatste bijeenkomst worden praktijksituaties behandeld waarbij een plan van aanpak op basis van het bestudeerde door de cursisten zelfstandig dient te worden opgesteld.

Examen
De opleiding ‘Praktisch leidinggeven’ sluit u af met een examen. Dit examen omvat de stof van zowel Praktisch Leidinggeven, DEEL 1 als Praktisch Leidinggeven, DEEL 2.

Certificaat
Bij een succesvolle afronding ontvangt u het diploma ‘Praktisch leidinggeven’.

Duur:
2 lesdagen van 08.30 – 16.30 uur
of 4 lesavonden van 19.00 – 22.00 uur

Prijs:
Op aanvraag.