VCA Bedrijfscertificering

Het veiligheidsbeleid van de ondernemer alsook de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers zijn van groot belang. Een ISO- of VCA- certificaat geeft van zichzelf geen garantie voor kwaliteit en veiligheid. Maar beoogt wél de aandacht voor preventie in bedrijven te stimuleren. Veiligheid is een must. Op basis van ruime praktijkervaring kan Wamec stellen dat er teveel werksituaties zijn waarin dat tekortschiet.

Wamec adviseert bij bedrijfscertificeringen voor KOMO, ISO en VCA (voor hoofd- en onderaannemers). Als begeleider in het certificatietraject voert Wamec bv alle voorgeschreven activiteiten voor het bedrijf uit. De overlast van (administratieve) procedures blijft daardoor beperkt.

Met een praktische benadering voor het regionale MKB, stemt Wamec haar adviezen en diensten af op het bedrijfsbeleid van haar klanten. Begeleiding van de gewenste certificering kan plaatsvinden op tijden dat het u schikt. In toenemende mate eisen opdrachtgevers en hoofdaannemers certificatie van hun onderaannemers. Wamec reikt daarbij de benodigde ”veilige” hand. Op grond van ARBO-wettelijke voorschriften trachten wij de meest bruikbare oplossingen voor een verantwoorde en veilige werksituatie voor uw bedrijf te realiseren.