VCA Cursus Basis en VOL (leidinggevenden), ook in Pools en Roemeens (również w języku polskim și în română)

Doelgroepen

Steeds meer opdrachtgevers stellen een VCA certificaat voor werknemers verplicht die op haar locatie werken. Een VCA diploma voor leidinggevenden en medewerkers in de uitvoering is bedoeld om kennis te hebben van de basisprincipes van veiligheid en om veiliger te gaan werken en daarmee het aantal (bijna) ongevallen terug te dringen. Vooral bij het werken met verhoogd risico is het van belang dat iedereen dezelfde veiligheidsregels kent. In de VCA- cursussen komen al deze veiligheidsvoorschriften aan de orde.

Inhoud van de VCA cursus:

• De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet).
• Risico, Preventie en Beheersmaatregelen
• Ongevallentheorie
• Werkvergunningen, gevaarlijke stoffen en besloten ruimten
• Branden en explosies
• Gereedschappen, machines, hijswerk en werken op hoogte
• Veilig gebruik van electriciteit
• Persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Optreden bij calamiteiten.
• Hoe te handelen in verschillende situaties.

Toelichting

De cursus basisveiligheid VCA en VOL- VCA worden doorgaans in combinatie gegeven. De opleidingen worden afgesloten met een landelijk erkend VCA examen. Het VCA examen voor basisveiligheid bestaat uit 40 vragen en voor VOL- VCA uit 70 vragen. Na het behalen van het VCA examen ontvangt u het 10 jaar geldige VCA diploma.

Heeft u vragen over de opleiding VCA, neem dan contact op met ons kantoor tel. 0344 – 634285 of per e-mail.
U kunt ook het VCA inschrijvingsformulier hiervoor aanvragen.

Wamec verzorgt regionaal en op uw bedrijfslocatie de complete opleidingen voor diverse diploma’s (o.a. BHV en VCA) met up to date lesmateriaal en proefexamens. Ook worden zo nodig individuele opleidingen gegeven. Alle cursussen worden gegeven door een zeer ervaren docent.